1. Homepage
 2. Regulamin Chrobry Apartamenty

Regulamin Chrobry Apartamenty

Arrival
Departure
Attractions of the area + 48 58 351 04 50

Regulamin Chrobry Apartamenty

Regulamin Chrobry Apartamenty Gdańsk

Regulamin Chrobry Apartamenty Gdańsk Grodzka 10

 

Dyrekcja obiektu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu
wszystkich naszych Gości.

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące w Chrobry Apartamenty Gdańsk Grodzka 10 (dalej: obiekt).
 2. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15:00 a kończy o godz. 11:00. Istnieje możliwość dostosowania godzin do potrzeb Gościa stosownie do wcześniejszych uzgodnień.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres umówiony Gość powinien zgłosić w dniu poprzedzającym koniec terminu najmu. Wynajmujący uwzględni je w miarę posiadanych możliwości. Do godziny 14:00 koszt przedłużenia najmu to 50% kosztu następnej doby. Po godzinie 14:00 koszt przedłużenia najmu to 100 % kosztu następnej doby.
 4. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił opłatę. Osoby niezameldowane w Chrobry Apartamenty Gdańsk Grodzka 10 proszone są o opuszczenie obiektu do godz. 22:0. Osoba niezameldowana po godzinie 22:00 zostanie obciążona kwotą 150 PLN.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00-6:00.
 6. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu po 3 upomnieniach najemcy bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 7. Chrobry Apartamenty Gdańsk Grodzka 10 informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia obiektu. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na klucz pomieszczeniach w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Gość deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie obiektu rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na klucz), mimo zaleceń ze strony obiektu. Gość taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić o niej Chrobry Apartamenty Gdańsk Grodzka 10 niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Dla celów bezpieczeństwa i komfortu gości w pokojach oraz całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych (Zgodnie z Ustawą Dz. U z 1996 r N 10 poz. 5 - Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 PLN) oraz opłacie dearomatyzacyjnej w wysokości do 1000 PLN i obciążeniem Gościa kosztami prania wszelkich tekstyliów znajdujących się w danym pomieszczeniu, a także malowania ścian. Obiekt wyposażony jest w czujniki dymu.
 10. Każda osoba w razie spowodowania szkody ze swojej winy w obiekcie będzie ponosiła konsekwencje, w zależności od wyceny szkody lub roboczogodziny odpowiadającej czasowi potrzebnemu do jej naprawienia.
 11. Zameldowanie zwierzęcia domowego wynosi od 50 PLN do 100 PLN za dobę, w zależności od wielkości zwierzęcia, o czy decyduje obiekt.
 12. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych do obiektu podczas trwania ciszy nocnej.
 13. Z chwilą otrzymania kluczy (kart magnetycznych) stajecie się Państwo gospodarzami apartamentu. Apartament jest sprzątany przed przyjazdem oraz po wyjeździe Gościa. Na życzenie może zostać dodatkowo posprzątany podczas pobytu. Dodatkowa opłata za posprzątanie wynosi 100 PLN.
 14. Po upływie terminu pobytu Gość zobowiązany jest pozostawić kartę wg uzgodnienia z administratorem. Za zagubione karty obiekt ma prawo pobrać opłatę w wysokości 50 PLN.
 15. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie obiektu bez zgody obiektu. Każda próba utrwalenia pobytu, wizerunku czy innych uczestników zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw.
 16. Teren obiektu jest w pełni terenem prywatnym, nie jest miejscem ogólnodostępnym ani miejscem publicznym. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko określone osoby, w określonym celu, mające określone przywileje względem obsługi jaką proponuje obiekt. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie obiektu.
 17. Obsługa obiektu, kierownictwo i personel mają prawo odmówić obsługi dowolnej osoby w przypadku gdyby stwierdzono, że może to wpływać na bezpieczeństwo pozostałych gości lub na ich komfort.
 18. Nikt nie ma prawa odciągnąć personelu, kierownictwa ani obsługi od pracy na dłużej niż 2 minuty, po tym czasie, osoba, która sprawia kłopot, a nie staje się bezpośrednio klientem zostaje wyproszona, a w przypadku odmówienia opuszczenia obiektu zostaną wezwanie odpowiednie służby i zostanie to uznane za naruszenie miru domowego, w myśl art. 193 K.K., które jest ścigane z urzędu i zgłaszane do odpowiednich służb.
 19. W obiekcie nie świadczymy usług muzycznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a główną działalnością obiektu jest świadczenie usług hotelowych dla klientów. Jeżeli do użytku Gościa jest odbiornik, to korzysta on z niego we własnym zakresie, co nie stanowi elementu usługi obiektu.
 20. Goście obiektu zaznajomieni z regulaminem wiedzą, że nie świadczymy usługi, która polega na umilaniu czasu spędzonego w obiekcie za pomocą doznań muzycznych, a wszelka muzyka użyta w obiekcie służy jedynie pracownikom do umilenia ich czasu pracy i jest to ich prywatna inicjatywa, którą podejmują we własnym zakresie. Goście oświadczają, że wyżej wymienione doznania, lub ich brak nie wpływają na decyzję zakupową, co potwierdzają korzystając z usługi, akceptując tym samym regulamin.
 21. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości w obiekcie i jest dostępny dla każdego gościa przed skorzystaniem z usługi co Gość kwituje podpisem.

 

Offers of stay

Newsletter

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by MES POLSKA Sp. z o.o., Jagiellońska 67, 70-382, Szczecin . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved